Envasadora Horitzontal

Es tracta d’una de les aplicacions més clares on Franke és utilitzat assíduament per diversos motius.

La construcció en alumini fa que la rodadura sigui lleugera. Els patins estan lubrificats per a tota la vida, la qual cosa evita haver de detenir la màquina per a fer tasques de re-lubrificat.

Requeriments

Per a aquesta màquina, el que es buscava era poder aconseguir elevades velocitats recorrent un total de 30.000 Km a l’any.

Al llarg de carreres de 1500 a 2100mm, era necessari garantir una resistència a la corrosió contra diferents substàncies (ej; sal, sucre, aigua…) que poguessin vessar-se sobre les guies.

Solució

Les nostres guies d’alumini estàndard FDA20.

Avantatges

Els nostres conjunts de guia i patí de la sèrie FDA20 aconsegueixen velocitats de fins a 10 m/s.

Les longituds de les carreres poden ser infinitament variables.

Per a condicions de treball especialment dinàmiques poden integrar-se punts de greixatge en els patins per a permetre el seu re-greixat.

TENS DUBTES? PREGUNTA’NS

Altres exemples per a enginyers

Antena Satèl·lit

Escàner Mèdic

Exoesquelets

Braç humanoide

Cambra Aèria

Embotelladora

Seguidor solar

Equip Raigs X

Antena Naval

Canviador d´eines

Màquina Trictosa Circular

Màquina dental Raigs X