Seguidor Solar

El seguidor solar gira mitjançant una corona completa Franke amb dentat helicoidal. Important és mantenir ben posicionat el panell independentment de les inclemències meteorològiques.

Requeriments

Corona completa per a dur a terme el gir del panell solar. Engranatge helicoidal lent per a seguir el curs del sol. Alta rigidesa per a fer fente a la pressió del vent.

Solució

Interior compost de rodament de filferro. El sistema utilitza pistes de rodadura de 7 mm i boles de 20 mm per a aconseguir les capacitats de càrrega i la rigidesa requerides. Altres modificacions: osculación especial i disseny esfèric dels seients.

Avantatges

Poc espai de muntatge requerit a causa de la integració directa en la carcassa de ferro colat de l’accionament rotatiu. Els alts índexs de càrrega i l’alta rigidesa, així com l’atractiu preu en sèrie, són altres avantatges.

TENS DUBTES? PREGUNTA’NS

Altres exemples per a enginyers

Antena Satèl·lit

Escàner Mèdic

Exoesquelets

Braç humanoide

Cambra Aèria

Embotelladora

Equip Raigs X

Antena Naval

Canviador d´eines

Màquina Trictosa Circular

Màquina dental Raigs X

Envasadora horitzontal